Φιλοξενία

Παρέχουμε μια ολοκληρωμένη, σύγχρονη, ασφαλή και επεκτάσιμη τεχνολογική βάση, χρήσιμη και αποτελεσματική για την επιχείρηση.

Property Management Systems

Το PMS είναι ένα θεμελιώδες εργαλείο για τις επιχειρήσεις φιλοξενίας, καθώς αποτελεί το κέντρο της δραστηριότητάς τους, περιλαμβάνοντας πρόβλεψη, διαχείριση κρατήσεων και πληρωμών.

Data Management

All-in-One πληροφοριακά συστήματα, για την διαχείριση των κρατήσεων, την παρακολούθηση της αποδοτικότητας της επιχείρισης και τον έλεγχο της παραγωγικότητας των υπαλλήλων.

Payment Solutions

Προτείνουμε μεθόδους πληρωμής που ενσωματώνονται στις υπάρχουσες ροές εργασίας, με στόχο την ταχύτητα και την ασφάλεια του συνόλου των πληρωμών.

Υποστηρικτικές Υπηρεσίες

Αναλαμβάνουμε ολιστικά το σύνολο των λειτουργιών, με στόχο την ανάπτυξη και την κερδοφορία. Από την διαχείριση των κρατήσεων έως την προώθηση της επιχείρησής σας στις πλατφόρμες OTAs & Social Media, τον Στρατηγικό Σχεδιασμό και τις υπηρεσίες Λογιστηρίου.