Εστίαση

Προσαρμογή στις απαιτήσεις ενός ευρύτερου τεχνολογικού δικτύου μέσω της εφαρμογής ενός ενοποιημένου συστήματος πληροφοριών.

Data Management

All-in-One πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης κρατήσεων, ελέγχου της παραγωγικότητας και αποδοτικότητας των συνεργατών.

Υπηρεσίες IT

Λύσεις F&B, με στόχο την βέλτιστη εμπειρία των πελατών, μέσω εργαλείων σύνδεσης τεχνολογίας αιχμής.

Τεχνολογικός Εξοπλισμός Εστίασης

Προτείνουμε δυναμικά δίκτυα συνδεσιμότητας συσκευών (συστήματα POS, εκτυπωτές κουζίνας, οθόνες) που βελτιώνουν τις υπηρεσίες των χώρων εστίασης.

Payment Solutions

Προτείνουμε μεθόδους πληρωμής που ενσωματώνονται στις υπάρχουσες ροές εργασίας, με στόχο την ταχύτητα και την ασφάλεια του συνόλου των πληρωμών.

Διαχείριση Αποθεμάτων

Εφαρμογές λογισμικού που βελτιώνουν
τον έλεγχο αγορών και αποθεμάτων.

Συστήματα e-Commerce

Ηλεκτρονικά συστήματα παραγγελιoληψίας επιτυγχάνουν μείωση του χρόνου αναμονής και αύξηση του κύκλου εργασιών.